Olomoucký kraj pomáhá

Olomoucký kraj pomáhá

Informace o nákaze COVID - 19 na jednom místě

Harmonogram očkování

Fáze I.A

Termín očkování: leden - únor 2021 
Klienti domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací služby v pobytové formě
Osoby hospitalizované v zařízeních následné a dlouhodobé lůžkové péče
Osoby ve věku 90+ let
Osoby ve věku 85-89 let
Osoby ve věku 80 - 84 let
Zdravotničtí pracovníci a osoby podílející se na péči o COVID-19 pozitivní osoby a osoby pracující na odběrových místech či s potenciálně infekčním materiálem 
Zaměstnanci domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovacích služeb, kteří přicházejí do přímého kontaktu s pacienty nebo uživateli sociálních služeb, příslušníci AČR pomáhající v zařízeních poskytujících pobytové sociální služby
 

Fáze I.B

Termín očkování: únor - červen 2021 
Hospitalizované osoby nad 65 let
Hospitalizované osoby, které jsou chronickými pacienty s klinicky rizikovými faktory
Nepostradatelní technicko-hospodářští pracovníci pro chod nemocnic
Kritičtí zaměstnanci kritické infrastruktury
Příslušníci AČR/MO
Ostatní zaměstnanci sociální péče v přímém kontaktu s klienty
Zaměstnanci sociálních služeb bez přímého kontaktu s klienty 
Osoby ve věku 75 - 79 let
Chroničtí pacienti - vyšší priorita
Osoby ve věku 70 - 74 let
Chroničtí pacienti - nižší priorita
Osoby ve věku 65 - 69 let
Policie ČR, obecní a městská policie (příslušníci přímého výkonu)
Hasičský záchranný sbor ČR (příslušníci přímého výkonu) 
Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany (kategorie JPO II a JPOIII)
Zaměstnanci a příslušníci Vězeňské služby ČR
Pečující osoby v dětských skupinách zajišťující péči o děti předškolního věku
Pedagogičtí pracovníci a nepedagogiční zaměstnanci MŠ
Pedagogičtí pracovníci a nepedagogiční zaměstnanci ZŠ
Pedagogičtí pracovníci a nepedagogiční zaměstnanci speciálních škol
Pedagogičtí pracovníci a nepedagogiční zaměstnanci SŠ, konzervatoří a VOŠ
Pedagogičtí pracovníci a nepedagogičtí zaměstnanci diagnostických ústavů, dětských domovů, dětských domovů se školou, výchovných ústavů a středisek výchovné péče
Akademičtí pracovníci VŠ 
Ostatní pracovníci kritické infrastruktury
 

Fáze II

Termín očkování: květen 2021 - 2022
Ostatní populace

Očkovací místa

Fakultní nemocnice Olomouc
I.P. Pavlova 185/6, 77900 Olomouc - Nová Ulice
Budova P (Klinika pracovního lékařství)
Vojenská nemocnice Olomouc
Sušilovo nám. 5, 771 11 Olomouc
Nemocnice AGEL Jeseník a.s.
Lipovská 103/39, 790 01 Jeseník
Nemocnice Hranice a.s.
Zborovská 1245, 75301 Hranice I-Město
Infekční ambulance
Nemocnice Prostějov
Mathonova 291/1, 79604 Prostějov – Krasice
pavilon G
Nemocnice Přerov
Dvořákova 1800/75, 75002 Přerov I-Město
Budova LDN, přízemí
Nemocnice Šternberk
Jívavská 1435/20, 78501 Šternberk
Nemocnice Šumperk
Nerudova 41, 787 01 Šumperk