Olomoucký kraj pomáhá

Olomoucký kraj pomáhá

22 zásad imunologa, jak se vyhnout viru. Praktické rady pro konkrétní situace / 09.03.2021

„Pomozte našim zdravotníkům tím, že se sami nenakazíte,“ vyzývá Čechy imunolog Zdeněk Hel, který zhotovil seznam 40 rad, jak se nenakazit, jak ochránit druhé i co dělat, pokud se nakazíte. Seznam Zprávy nyní přináší první část.

 „V odpovědi na otázky mnoha z vás jsem se pokusil sestavit seznam několika rad, jak se nenakazit nemocí covid-19 a jak můžeme společnými silami překonat současnou epidemii. Nejedná se o seznam úplný, ale snad bude pro mnohé prospěšný. Názory odborníků na důležitost jednotlivých bodů a na optimální přístupy k ochraně před koronavirem se mohou lišit, na většině doporučení se ale shodneme,“ uvádí český vědec Zdeněk Hel první část ze svých 40 rad. V té si můžete přečíst 22 zásad, kterých se držet, aby jste se vyhnuli nákaze a ochránili druhé.

 1. Koronavirus SARS-CoV-2 způsobující nemoc covid-19 se přenáší především aerosolem a kapénkami. Chránit se před aerosolem je velmi obtížné. Základní pravidlo zní: představujte si aerosol jako cigaretový kouř. Držte se co nejdále od ostatních lidí. Nevdechujte vzduch, který mohli vydechnout jiní.

 2. Dva metry odstupu od druhých nestačí, virus se může přenášet i na delší vzdálenost. Znovu platí pravidlo cigaretového kouře. Pokud můžete cítit vydechnutý dým, může se na tuto vzdálenost přenést i virus SARS-CoV-2.

 3. Nakazit se můžete během několika sekund. Někdo je přirozeně rezistentní a neonemocní ani po velké dávce viru, jinému stačí i jediné vdechnutí.

 4. Během podzimu a v zimě je vzduch chladnější a sušší. Virus zůstává naživu déle ve studeném vzduchu. V suchém vzduchu kapénky rychleji vysychají a vytváří se mikrokapénky a aerosol. Více času trávíme uvnitř. To vše přispívá k rychlému šíření viru. Snažte se vyhýbat všem uzavřeným prostorům, které sdílíte s jinými lidmi.

 5. Nepoužívejte veřejnou dopravu, výtahy, nevstupujte do vnitřního prostoru, kde se lidé shromažďují. Jste-li uvnitř, vždy noste pečlivě utěsněnou obličejovou masku. Autobusy, tramvaje a metro jsou ideálními prostředími, kde se virus hromadí a přenáší. Virus může ve vzduchu vydržet i několik desítek minut. Nakazit se můžete například i na schodech, na kterých většina lidí dýchá zhluboka, či v úzké chodbě, kudy prošel nakažený člověk několik minut před vámi.Nevstupujte do hospod, barů, restaurací, garážových výčepů, veřejných záchodů nebo tělocvičen. Venkovní prostory jsou bezpečnější než vnitřní, zvláště pokud proudí vítr, ve kterém se aerosol velmi rychle rozplyne. 
 1. Snažte se co nejvíce pracovat z domova, pokud to vaše profese umožňuje. Chráníte tím nejen sebe, ale i kolegy a další osoby, jejichž práci z domova vykonávat nelze.

 2. Používejte respirátor nebo masku se třemi vrstvami z vhodného materiálu. Účinné utěsnění na obličeji je důležitější než samotný materiál.

Většina infekcí probíhá prouděním vzduchu volnými místy kolem masky, většinou prostorem okolo nosu. Téměř určitě nenosíte masku dostatečně utěsněnou. Můžete se otestovat: nasaďte si masku a utěsněte ji pevně prsty tvořícími písmeno O okolo vašich úst. Nyní dýcháte přes tkaninu. Pokud se vám po povolení prstu dýchá lépe, znamená to, že dýcháte netěsnícími prostory na okrajích masky, především okolo nosu. Při takovém použití nejste proti viru dostatečně chráněni.

 1. Je relativně malý rozdíl v samotné propustnosti chirurgických masek, kvalitních trojvrstvých látkových masek a respirátorů. Rozdíl bývá v utěsnění. Respirátor je výhodný tím, že většinou přiléhá k obličeji lépe než látkové masky. Vynikající způsob ochrany je respirátor s šátkem uvázaným přes obličej. Pevné respirátory, zvláště pokud jsou nesprávné velikosti, často nechávají velké neuzavřené prostory na svém okraji. Nikdy nepoužívejte respirátory s jednoduchým ventilem, který nezabraňuje výstupu infekčního aerosolu do okolí. Masky šité doma, šály a šátky často nejsou z dostatečně kvalitní tkaniny a jsou zcela nevhodné.

Masky obsahující textilie potažené mědí nebo stříbrem neposkytují zvýšenou ochranu proti SARS-CoV-2. Mohou ale omezit růst bakterií a plísní a tím zpříjemnit užívání masky.

 1. Dočasné vynechání ochranných opatření, byť jen na chvíli, téměř anuluje jejich dodržování ve zbytku času. Pokud například nosíte masku v práci celý den a sundáte si ji na společné jídlo či pití, výrazně se sníží či úplně zmizí celkový význam opatření. Neplatí pravidlo 15 minut, nakazit se můžete v průběhu několika sekund

 2. Virus se nepřenáší přes kůži. Pokud se ale dotknete infikovaného povrchu a potom se kontaminovanými prsty dotknete svého obličeje, může dojít k přenosu přes oční, nosní či ústní sliznici. Podle některých výzkumů se člověk svého obličeje dotýká v průměru i více než 1000× denně. Pravidelně si umývejte ruce a obličej, trocha mýdla či detergentu virus spolehlivě zabije. Maska je vynikající prostředek, který nám brání dotýkat se rukami nosní a ústní sliznice. Po příchodu domů si opatrně sejměte masku bez doteku obličeje, po sejmutí si umyjte ruce a poté i obličej. Detergentem můžete otřít povrchy, kterých jste se mohli dotknout kontaminovanými prsty (klíče, mobily, karty, ucha tašky či jiného zavazadla, hůlky, kliky). 
 1. Dezinfekce předmětů jejich ozařováním UV světlem nemá velký význam. UV záření skutečně virus zabíjí, potřebuje však přímo dopadat na částice viru po určitý čas a s poměrně vysokou intenzitou. Museli byste tudíž předměty, například potraviny, ozařovat po desítky minut ze všech možných úhlů, což je téměř nemožné. Čistit vzduch v místnosti UV zářením také nemá příliš smysl. Pokud jste již infikováni, čištění vzduchu tímto způsobem vám nijak nepomůže.

 2. Přenos potravinami je málo pravděpodobný. Tepelná úprava virus zabíjí. Virus není schopen odolat nepříznivému prostředí v žaludku. Největším nebezpečím je přenos viru z kontaminovaných prstů při vkládání jídla do úst přes sliznici ústní dutiny. Jídlo, kterého se mohli dotýkat jiní, vždy pečlivě umyjte a před jídlem si důkladně umyjte ruce. Při nákupu pečiva prosím dodržujte všechny hygienické zásady.

 3. Občasné větrání, například každou hodinu či ve škole o přestávkách, nemá velký vliv na přenos viru, přináší ale jiné zdravotní výhody. Konstantní proud vzduchu má podstatně vyšší efekt, obzvláště pokud je spojen s filtrací přes certifikované HEPA filtry.

Místnosti lze vybavit monitory koncentrace CO2, které se dají poměrně levně pořídit. Koncentrace CO2 se dá přepočítat na přibližný počet výdechů osob v místnosti, který může sloužit jako vodítko při posuzování nebezpečí přenosu.

 1. Chovejte se v každé situaci tak, jako byste byli infikováni. Tím minimalizujete pravděpodobnost přenosu potenciální infekce na druhé. Nikdy totiž nevíte, zda infikováni jste či ne.

 2. Vyhýbejte se lidem, kteří hlasitě mluví, křičí, zpívají nebo kýchají. Nemluvte nahlas a nekřičte na veřejnosti. Vyhýbejte se davům a shromážděním. Omezte přímý kontakt s přáteli. Vytvořte si sociální bublinu, například složenou ze dvou rodin, které se dále s nikým nestýkají. Nesetkávejte se doma, ale raději venku a s udržováním patřičných rozestupů. Pokud současná nařízení zakazují jakýkoli kontakt, prosím uposlechněte.

 3. Cvičte venku. Udržujte přitom vzdálenost alespoň 5 metrů od druhých, kteří s vámi nežijí ve společně domácnosti. Travte co nejvíce času na slunci. Slunce pomáhá udržovat vaši rezervu vitaminu D.

 4. Stravujte se zdravě. Konzumujte vitamíny v rozumném množství, nejlépe z ovoce a zeleniny. Nepředávkujte se vitamíny ani jinými přípravky. Žádná studie nepotvrdila, že by vitamíny přímo chránily proti onemocnění covid-19, jsou však důležité pro vaše celkové zdraví a odolný imunitní systém.

 5. Nainstalujte si aplikaci eRouška a chovejte se podle jejích pokynů. Přesvědčte své přátele, aby si ji nainstalovali také. Pokud ji bude mít většina z nás, získáme silnou zbraň pro kontrolu epidemie.

 6. Udržujte dobrou náladu. Deprese uvolňuje kortizol a další faktory, které oslabují váš imunitní systém. Udržujte správné psychologické návyky – relaxaci, meditaci, spánek, komunikaci s rodinou a přáteli, atd.
 7. Pokud trpí vaše dítě nebo někdo jiný z vaší rodiny imunodeficiencí, má astma, aktivní nádor, kardiovaskulární chorobu, cukrovku, nebo jakékoli jiné chronické onemocnění, neposílejte své dítě do školy, dokud nebude dostupné spolehlivě testování či dokud nebude rizikový člen vaší

 8. Omezte návštěvy zdravotnických zařízení na nezbytné minimum, abyste předešli nozokomiální infekci, tedy infekci v nemocničním zařízení. Neodkládejte ale důležité návštěvy u lékaře, pokud máte závažné důvody. Zanedbání zdravotní péče vás může vážně ohrozit.

 9. Buďte zdvořilí, trpěliví a laskaví. Pokud vidíte někoho, kdo nemá masku či nedodržuje jiná ochranná opatření, opatrně ho upozorněte. Nehádejte se.

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.