Olomoucký kraj pomáhá

Olomoucký kraj pomáhá

Informace o nákaze COVID - 19 na jednom místě

Detailní přehledy počtu nově nakažených v Olomouckém kraji / 27.11.2021

Upozornění. 
Vlivem nastavené odlišné metodiky zpracování dat existují rozdíly v počtech nakažených hlášených krajskými hygienickými stanicemi (KHS) a Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS). KHS uvádějí aktuální počty
pozitivních osob na daném území bez ohledu na jejich trvalý pobyt. ÚZIS uvádí aktuální počty pozitivních osob na daném území v závislosti na jejich trvalém pobytu (pozitivní osoba je přiřazena k lokalitě, kde má trvalý pobyt).
K nesrovnalostem v počtech nakažených přispívá také chybovost laboratoří a jejich nesprávné překlápění dat do systému. Dále se hodnoty údajů lokalizovaných v mapě mohou lišit od sumy za kraj z důvodu částečně nelokalizovaných dat.