Olomoucký kraj pomáhá

Olomoucký kraj pomáhá

Informace o nákaze COVID - 19 na jednom místě

Pracovní povinnost uložená lékařům a zdravotnickým pracovníkům / 04.03.2021

Pracovní povinnost lékařům a zdravotnickým pracovníkům, kteří vykonávají nelékařské zdravotnické povolání, uložila Vláda ČR usnesením ze dne 3. března 2021 č. 247 (uveřejněno pod č. 120/2021 Sb.). 

Poskytovatelům zdravotních služeb stanoveným v uvedeném usnesení vlády bylo uloženo, aby sestavili seznamy lékařů a zdravotnických pracovníků, kteří vykonávají nelékařské zdravotnické povolání, a tyto seznamy zaslat místně příslušnému hejtmanovi. 

Seznam doporučujeme vytvářet podle přiloženého vzoru. 

Seznam od poskytovatelů je potřeba zaslat způsobem, který respektuje ochranu osobních údajů (nejlépe do datové schránky).