Olomoucký kraj pomáhá

Olomoucký kraj pomáhá

Přehledně: za jakých podmínek můžete vyjet do zahraničí / 10.09.2021

Kam a za jakých podmínek je možné cestovat v době koronavirové? Seznam Zprávy přinášejí přehled aktuálně platných podmínek vstupu pro turisty, které zavedly jednotlivé evropské země.

Oblíbené destinace Čechů a podmínky cestování do nich

  • Chorvatsko
  • Slovensko
  • Itálie
  • Rakousko
  • Řecko
  • Španělsko 

Co dělat po návratu do Česka

Od 1. července platí v zemích Evropské unie evropské digitální certifikáty, takzvané covidové pasy, a to jak v digitální, tak v papírové podobě. Uznávat by je mělo také Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island a Norsko. Certifikáty jsou dostupné na portálu ocko.uzis.cz nebo v mobilní aplikaci Tečka, kterou vyvinulo Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Covidové pasy slouží k prokázání bezinfekčnosti a jsou k dispozici plně očkovaným lidem, majitelům čerstvých PCR či antigenních testů s negativním výsledkem či lidem, kteří v posledním půlroce nemoc prodělali. Země musí uznávat všechny vakcíny schválené Evropskou lékovou agenturou (EMA), mohou však dobrovolně akceptovat i další látky jako například ruský Sputnik V.

Ve výjimečných a odůvodněných případech mohou státy vyžadovat po majitelích pasů dodatečné podmínky, jako jsou například karantény, pokud by se situace s šířením koronaviru zhoršila. Tuto možnost využilo například Slovensko, které od 9. července pro lidi bez ukončeného očkování opět zavedlo karanténu

Do některých států mohou Češi cestovat bez omezení. Momentálně žádné potvrzení o bezinfekčnosti nevyžaduje Andorra, Belgie, Estonsko, Kypr, Lichtenštejnsko, Maďarsko, Nizozemsko, Rumunsko, Severní Makedonie, Španělsko a Švýcarsko. Některé z uvedených zemí ale vyžadují příjezdové formuláře nebo mají jiné podmínky pro cestující leteckou dopravou.

Aktuální semafor pro návrat z evropských zemí najdete na konci článku. 

Chorvatsko

Nejoblíbenější destinací Čechů je dlouhodobě Chorvatsko, jak vyplývá z údajů Českého statistického úřadu. Až do konce června mohli turisté do země cestovat bez omezení, od začátku července však Chorvatsko pravidla změnilo.  

Cestující se na hranicích musí prokázat evropským digitálním certifikátem, takzvaným covidovým pasem. Ten musí obsahovat potvrzení o negativním výsledku PCR testu ne starší než 72 hodin, nebo antigenního testu, který nesmí být starší více než 48 hodin od odběru. Cestující mohou předložit také potvrzení o očkování (podrobnosti v infoboxu níže) nebo o prodělání onemocnění covid-19 v časovém intervalu 11 až 180 dní. Bezinfekčnost nemusí prokazovat děti mladší 12 let, pokud jejich rodiče nebo opatrovníci splňují podmínky vstupu.

Stále je doporučené, aby lidé před cestou vyplnili formulář EnterCroatia. 

Podrobné podmínky pro příjezd očkovaných do Chorvatska

- U očkovacích látek od společností Pfizer/BioNTech a Moderna musí uplynout minimálně 22 dní od první dávky, maximálně pak 42 dní.

- U očkovací látky od společnosti AstraZeneca musí uplynout minimálně 22 dní od první dávky, maximálně pak 84 dní.

- U jednodávkové očkovací látky od společnosti Johnson & Johnson musí uplynout minimálně 14 dní od vakcinace.

- Potvrzení o ukončeném očkování nesmí být starší více než 270 dní.

- V případě prodělání onemocnění covid-19 a zároveň po aplikaci alespoň jedné dávky vakcíny také nesmí uplynout více než 270 dní od očkování. 

Slovensko

Slovensko se začátkem prázdnin přistoupilo k přísnějším podmínkám vstupu. Tamní ministerstvo zdravotnictví to zdůvodnilo šířením nakažlivější varianty koronaviru a častým zneužíváním dosavadního systému výjimek.

Od 19. července tak platí nové podmínky vstupu do země. Všichni neočkovaní cestující musí po příjezdu nastoupit do čtrnáctidenní karantény, kterou lze ukončit nejdříve pátý den absolvováním PCR testu a obdržením negativního výsledku. Výjimku z karantény mají lidé s ukončeným očkováním (podrobnosti v infoboxu níže). Děti do 12 let se musí řídit stejnými podmínkami jako osoby žijící s nimi ve stejné domácnosti.

Všichni cestující starší 12 let se také musí před příjezdem registrovat prostřednictvím elektronického formuláře. Lidem s ukončeným očkováním stačí provést registraci jednou za šest měsíců. 

Podrobné podmínky pro příjezd očkovaných na Slovensko (platí od 19. 7.)

Výjimku z povinné karantény budou mít očkovaní lidé, kteří doloží, že:

- v případě dvoudávkových vakcín uplynulo minimálně 14 dní od aplikace druhé dávky vakcíny, maximálně pak 12 měsíců;

- v případě jednodávkové vakcíny uplynulo minimálně 21 dní od aplikace vakcíny, maximálně pak 12 měsíců;

- v případě prodělání onemocnění covid-19 a zároveň obdržení alespoň první dávky vakcíny uplynulo minimálně 14 dní, maximálně pak 12 měsíců. 

Itálie

Pro vstup do Itálie je potřeba se prokázat evropským digitálním certifikátem, který cestující mohou předložit buď v papírové, nebo digitální podobě. Certifikát musí obsahovat potvrzení o negativním výsledku PCR nebo antigenního testu, jenž nesmí být starší více než 48 hodin, nebo potvrzení o ukončeném očkování, kdy od poslední dávky vakcíny musí uplynout minimálně 14 dní, nebo potvrzení o prodělání onemocnění covid-19 v posledních 6 měsících.

Současně musí cestující vyplnit elektronický formulář, nově však již nemusí hlásit svůj příjezd italským zdravotnickým zařízením. Výjimku z testování mají děti do 6 let.

Pokud se přijíždějící neprokáže certifikátem, musí nastoupit do pětidenní karantény, na jejímž konci je vyžadován opětovný PCR nebo antigenní test.

Na stránkách italského ministerstva zdravotnictví si zodpovězením několika krátkých otázek můžete ověřit, jaké podmínky pro vás aktuálně platí. 

Rakousko

Pro cestu do Rakouska stačí doložit jeden ze tří dokumentů, kterým cestující prokáže bezinfekčnost: negativní výsledek testu (v případě PCR testu nesmí být starší více než 72 hodin, antigenní pak 48 hodin), doklad o ukončeném očkování, nebo potvrzení o prodělání onemocnění covid-19 v posledních šesti měsících. Rakousko uznává také doklad o protilátkách, který nesmí být starší více než tři měsíce.

Výjimku z předkládání potvrzení o bezinfekčnosti mají děti do dvanácti let, pokud cestují s dospělým. V případě cestování do Vídně mají výjimku pouze děti do šesti let.

Potvrzení o bezinfekčnosti může být buď ve formě evropského digitálního certifikátu, nebo jako samostatné potvrzení o testu, očkování nebo prodělání nemoci. Vzory dokumentů, které Rakousko uznává, jsou dostupné zde.

Od 10. června již nemusí cestující z Česka vyplňovat elektronický formulář. 

Podrobné podmínky pro příjezd očkovaných do Rakouska

Do Rakouska mohou od 18. srpna přijet lidé, kteří obdrželi:

- druhou dávku, pokud se jedná o dvoudávkovou vakcínu (potvrzení je platné 270 dnů od druhé dávky),

- první dávku jednodávkové očkovací látky, pokud uplynulo minimálně 21 dní od aplikace (potvrzení je platné 270 dnů od podání první dávky),

- vakcínu kdykoliv za předpokladu, že alespoň 21 dní před očkováním byl proveden pozitivní PCR test, nebo důkaz o přítomnosti neutralizačních protilátek (potvrzení je platné 270 dnů od vakcinace). 

Řecko

Momentálně do Řecka mohou přicestovat lidé, kteří předloží negativní výsledek PCR testu ne starší než 72 hodin, nebo se prokážou ukončeným očkováním, kdy od poslední dávky musí uplynout minimálně 14 dní, nebo doloží, že onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech prodělali. Řecko uznává také antigenní testy, negativní výsledek nesmí být starší více než 48 hodin.

Potvrzení o bezinfekčnosti v případě očkování by měli cestující doložit prostřednictvím evropského digitálního certifikátu, v ostatních případech doporučuje MZV ČR certifikát také využít.

Stejně jako většina zemí i Řecko požaduje po cestujících vyplnit příjezdový formulář, a to nejpozději 24 hodin před příjezdem do země. Cestující pak obdrží QR kód, jenž mimo jiné slouží k namátkovému testu, který mohou řecké úřady požadovat při vstupu do země. Pokud by výsledek testu byl pozitivní, musí cestující podstoupit desetidenní karanténu.Výjimku z předkládání potvrzení o bezinfekčnosti mají děti do 12 let. 

Španělsko

Česko momentálně není na španělském seznamu rizikových zemí. Cestující tak nemusí při cestě do Španělska předkládat potvrzení o bezinfekčnosti.

Lidé, kteří využijí leteckou dopravu, musí vyplnit španělský příjezdový formulář a prokázat se QR kódem (vztahuje se i na děti). MZV ČR ale upozorňuje, že se mohou lišit přepravní podmínky jednotlivých leteckých společností, cestující by si je tak před odletem měli ověřit. Ti, kteří do Španělska přijedou pozemní cestou, příjezdový formulář vyplňovat nemusí.

Podmínky pro vstup do jednotlivých zemí si můžete prohlédnout v následující mapě. Jedná se o pravidla pro cestování bez udání důvodu nebo za účelem turismu. Podmínky se mohou lišit v případě pracovních cest a jiných neodkladných záležitostí, tranzitu nebo pokud do dané země plánujete cestu z jiného státu než ČR. Podrobné informace jsou i na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR nebo na informační lince ministerstva: 222 264 222. Pro letní turistickou sezonu spustilo MZV také speciální web: dovolena2021.cz.

Informace průběžně aktualizujeme.

Červená barva označuje země, které při příjezdu vyžadují potvrzení o testu, očkování nebo prodělání onemocnění covid-19.

Růžová barva: země, které mají jiné podmínky příjezdu pro cestující letecky a pozemní dopravou.

Žlutá barva: země, které pro vstup vyžadují test.

Hnědá barva: země, které také vyžadují test a následnou karanténu, ale mají jiné podmínky pro očkované nebo ty, kteří prodělali onemocnění covid-19.

Fialová barva: země, které po cestujících vyžadují test nebo potvrzení o očkování.

Modrá barva: země, které mají výjimky pouze pro očkované, po ostatních vyžadují karanténu.

Zelená barva: země, které po cestujících nepožadují žádné potvrzení o bezinfekčnosti. 

Co dělat po návratu do Česka?

Pro vstup do Česka platí takzvaný cestovatelský semafor, který ministerstvo zdravotnictví pravidelně aktualizuje na základě míry rizika nákazy v jednotlivých zemích. Rozděleny jsou do čtyř kategorií, od kterých se pak odvíjejí podmínky vstupu do Česka.

Většina evropských zemí je momentálně na semaforu v kategoriích s vysokým nebo velmi vysokým rizikem. Od pondělí 13. září bude mezi „červenými zeměmi“ nově Chorvatsko, Irsko a Rakousko. Do oranžové ze zelené kategorie se přesune Slovensko, naopak Andorra, Dánsko, San Marino, Švédsko, Kanárské ostrovy a Madeira se do stejné kategorie posunuly z červených zemí. Portugalské Azorské ostrovy budou nově od pondělí zelené.

Od začátku září navíc nejsou žádné země v kategorii s extrémním rizikem nákazy, zveřejnilo to MZV ČR na svém twitterovém účtu.

Před návratem do Česka musí všichni cestující musí vyplnit příjezdový formulář a až na výjimky podstupovat testy. Bez potvrzení o negativním výsledku testu se ze všech zemí mohou vracet lidé s ukončeným očkováním, přičemž musí uplynout minimálně 14 dní od poslední dávky. Stejné podmínky platí také pro ty, kteří onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech prodělali. 

Testování ani vyplňování příjezdového formuláře nemusí podstupovat děti mladší šesti let. Od 31. července se upravily i příjezdové podmínky pro děti od šesti do dvanácti let. Při cestách ze zemí s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy mohou do pěti dnů od příjezdu absolvovat PCR test. Pokud bude výsledek negativní, nemusí nastoupit do samoizolace.

Odkaz na článek

 

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.