Olomoucký kraj pomáhá

Olomoucký kraj pomáhá

Očkovací skupiny

 
- Od 1. července se mohou k očkování registrovat osoby ve věkové kategorii 12 - 15 let.

- Od 11. června se mohou k očkování registrovat osoby, které nemají veřejné zdravotní pojištění na území České republiky nebo Evropské unie a dlouhodobě v České republice pobývají. 

- Od 4. června se mohou k očkování registrovat osoby ve věkové kategorii 16 - 29 let.

- Od 26. května se mohou k očkování registrovat osoby starší 30 let.

- Od 24. května se mohou k očkování registrovat osoby starší 35 let.

- Od 17. května se mohou k očkování registrovat osoby starší 40 let.

- Od 11. května se mohou k očkování registrovat osoby starší 45 let.


- Od 5. května se mohou k očkování registrovat osoby starší 50 let.

- Od 3. května se mohou k očkování registrovat akademičtí pracovníci českých veřejných a soukromých vysokých škol.


- Od 3. května se k očkování proti covid-19 mohou registrovat osoby pečující o člověka ve III. a IV. stupni závislosti u příspěvku na péči.

- Od 28. 4. 2021 se mohou k očkování registrovat osoby starší 55 let věku. 

- Od 23. 4. 2021 se mohou k očkování registrovat osoby starší 60 let věku.

- Od 14. 4. 2021 se mohou k očkování registrovat osoby starší 65 let věku.

- Od 12. 4. 2021 se mohou k očkování registrovat chroničtí pacienti /nižší priorita.
Skupina očkovaných 
Termín
Místo
Fáze I. A
klienti domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací služby v pobytové formě
leden - březen v rámci daného zařízení
osoby hospitalizované v zařízeních následné a dlouhodobé lůžkové péče leden - březen v rámci daného zařízení
osoby ve věku 90+ let leden - březen očkovací místo zvolené v rezervačním systému
osoby ve věku 85-89 let leden - březen očkovací místo zvolené v rezervačním systému
osoby ve věku 80 - 84 let leden - březen očkovací místo zvolené v rezervačním systému
zdravotničtí pracovníci a osoby podílející se na péči o COVID-19 pozitivní osoby a osoby pracující na odběrových místech či s potenciálně infekčním materiálem  leden - březen v rámci daného zařízení/očkovací místo zvolené v rezervačním systému
- zdravotničtí pracovníci    
- studenti lékařský fakult, dobrovolníci a agenturní pracovníci podílející se na poskytování zdravotní péče, na péči o COVID-19 pozitivní pacienty a na odběru či pracování potenciálně infekčního materiálu    
- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví provádějící epidemiologická šetření v ohnisku nákazy    
- zaměstnanci MVČR pracující v uzavřených objektech MVČR se zřízenou karanténou COVID-19 (detenční zařízení)    
- zaměstanci a příslušníci VSČR pracujících ve věznicích s COVID-19 pozitivními vězněnými osobami    
zaměstnanci domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovacích služeb, kteří přicházejí do přímého kontaktu s pacienty nebo uživateli sociálních služeb, příslušníci AČR pomáhající v zařízeních poskytujících pobytové sociální služby leden - březen v rámci daného zařízení
Skupina očkovaných 
Termín
Místo
Fáze I. B

70-79 let
březen - červen očkovací místo zvolené v rezervačním systému
pedagogičtí pracovníci a nepedagogiční zaměstnanci MŠ březen - červen očkovací místo zvolené v rezervačním systému
pedagogičtí pracovníci a nepedagogiční zaměstnanci ZŠ březen - červen očkovací místo zvolené v rezervačním systému
pedagogičtí pracovníci a nepedagogiční zaměstnanci speciálních škol březen - červen očkovací místo zvolené v rezervačním systému
pedagogičtí pracovníci a nepedagogiční zaměstnanci SŠ, konzervatoří a VOŠ březen - červen očkovací místo zvolené v rezervačním systému
pedagogičtí pracovníci a nepedagogičtí zaměstnanci diagnostických ústavů, dětských domovů, dětských domovů se školou, výchovných ústavů a středisek výchovné péče březen - červen očkovací místo zvolené v rezervačním systému
pečující osoby v dětských skupinách zajišťující péči o děti předškolního věku a zaměstnanci v přímé péči, kteří zajišťují činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc březen - červen očkovací místo zvolené v rezervačním systému
hospitalizované osoby nad 65 let březen - červen v rámci daného zařízení 
hospitalizované osoby, které jsou chronickými pacienty s klinicky rizikovými faktory březen - červen v rámci daného zařízení 
osoby s chronickým onemocněním s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19 (seznam diagnóz a stavů dle "chroničtí pacienti-vyšší priorita", indikuje ošetřující lékař/praktický lékař, v jehož péči je osoba dispenzarizována) březen - červen v rámci daného zařízení/praktický lékař
nepostradatelní technicko-hospodářští pracovníci pro chod nemocnic březen - červen v rámci daného zařízení 
kritičtí zaměstnanci kritické infrastruktury březen - červen očkovací místo zvolené v rezervačním systému
příslušníci AČR/MO březen - červen očkovací místo zvolené v rezervačním systému
ostatní zaměstnanci sociální péče v přímém kontaktu s klienty * březen - červen očkovací místo zvolené v rezervačním systému
zaměstnanci zdravotních a sociálních služeb bez přímého kontaktu s klienty ** březen - červen očkovací místo zvolené v rezervačním systému
chroničtí pacienti - vyšší priorita březen - červen očkovací místo zvolené v rezervačním systému
- diabetes mellitus (cukrovka) léčená perorálními antidiabetiky nebo inzulinem    
- obezita (BMI > 35 kg/m2)    
- závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí)    
- závažné dlouhodobé onemocnění ledvin (pacient je v péči specializované ambulance nebo je zařazen do pravidelného dialyzačního programu)    
- závažné dlouhodobé onemocnění jater (pacient je v péči specializované ambulance)     
- onkologické onemocnění     
- stav po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně a zápis na čekací listině před transplantací    
- závažné dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např. ischemická choroba srdeční, chlopenní vada, kardiomyopatie)     
- vysoký krevní tlak léčený dvěma nebo více farmaky     
- závažné neurologické nebo neuromuskulární onemocnění či stav po poškození míchy postihující dýchací systém    
chroničtí pacienti - nižší priorita březen - červen očkovací místo zvolené v rezervačním systému
- vrozený nebo získaný kognitivní deficit, vývojová porucha chování nebo porucha mobility, která významně ovlivňuje schopnost pochopit a/nebo dodržovat nastavená protiepidemická opatření, např. nošení roušky, dodržování 2 m rozestupů apod.      
- vzácné genetické onemocnění se zvýšeným rizikem závažného průběhu onemocnění covid-19     
- léčba nebo onemocnění závažně oslabující imunitní systém (pacient je v péči specializované ambulance)    
- osoba pravidelně a dlouhodobě pečující o osobu z jedné z výše uvedených kategorií    
65 - 69 let březen - červen očkovací místo zvolené v rezervačním systému
pracovníci kritické infrastruktury určení daným rezortem podle usnesení vlády č. 1185 březen - červen očkovací místo zvolené v rezervačním systému
Policie ČR, obecní a městská policie (příslušníci přímého výkonu) březen - červen očkovací místo zvolené v rezervačním systému
Hasičský záchranný sbor ČR (příslušníci přímého výkonu)  březen - červen očkovací místo zvolené v rezervačním systému
jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany (kategorie JPO II a JPOIII) březen - červen očkovací místo zvolené v rezervačním systému
zaměstnanci a příslušníci Vězeňské služby ČR březen - červen očkovací místo zvolené v rezervačním systému
akademičtí pracovníci VŠ  březen - červen očkovací místo zvolené v rezervačním systému
pracovníci pohřebních služeb a krematorií březen - červen očkovací místo zvolené v rezervačním systému
     
* zaměstnanci všech sociálních služeb v přímém kontaktu s klienty mimo zaměstnanců domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovacích služeb (I A), sociální pracovníci na obecních úřadech, pracovníci orgánu sociálně právní ochrany dětí, sociální pracovníci pracující na úřadu práce v oblasti příspěvku na péči, kteří přímo docházejí do domácností seniorů a zdravotně postižených, kde provádí sociální šetření, lékaři a tajemníci posudkové služby

**
zaměstnanci domovů pro seniory, domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů se zvláštním režimem, odlehčovacích služeb v pobytové formě, zaměstnanci zdravotnických zařízení
   
     
Skupina očkovaných
termín
místo
FÁZE II.
ostatní populace
červen 2021 - 2022 očkovací místo zvolené v rezervačním systému

Seznam očkovacích míst

 

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.